Bærekraft hos Leerdammer®

Bærekraftig landbruk

Beiteinitiativ

Ute på engen kan kyrne ikke bare bevege seg i frisk luft og beite saftig gress, her kan de også være sammen med flokken sin. Vi i Leerdammer® vil at melken vi lager osten vår av skal komme fra kyr som får dekket sine naturlige behov. Derfor oppmuntrer vi til at kyr skal beite på gress.

Melken fra vårt Leerdammer®-beiteinitiativ* kommer fra kyr som fra vår til høst beiter på nederlandske gressmarker minst 6 timer per dag i minst 120 dager i året**. Gjennom jevnlige, eksterne kontroller sjekker vi at disse retningslinjene blir fulgt.

Så snart været tillater det slipper bøndene våre kyrne ut på engene. Blir det for varmt om sommeren eller for kaldt om vinteren, sørger melkebøndene for at kyrne beskyttes mot vær og vind i fjøset. Kyrnes trivsel og kroppsfunksjoner blir nemlig påvirket negativt av både kulde og høy varme.

Når melkekyrne ikke beiter på engene, består fôret de får av 91 % grovfôr – altså gress og silomais. De resterende 9 % av den gjennomsnittlige dagsrasjonen utgjøres av konsentrat (korn og fettrike / proteinrike planter som soya eller raps).

Våre melkebøndene som er en del av Leerdammer®-beiteinitiativet får økonomisk støtte fra Bel-konsernet i form av en «beitestøtte». Dessuten støtter vi melkebøndene ved å tilby opplæring om beiting på gress.

*Alle Leerdammer®-produkter som produseres i Nederland med melk fra beiteinitiativet er merket med et eget symbol.

**Her følger vi retningslinjene fra den nederlandske stiftelsen «Stichting Weidegang», som har etablert en standard som er anerkjent i hele bransjen. Du finner mer informasjon på: http://www.weidemelk.nl/en

Nederlandsk, lokal melk

Våre tre nederlandske ysterier i Schoonrewoerd, Wageningen og Dalfsen bruker kun lokal melk i produksjonen av Leerdammer®-osten. Gårdene til våre partnerbønder ligger innenfor en omkrets på ca. 50 km fra produksjonsanleggene våre. De korte transportstrekningene bidrar til en mer miljøvennlig produksjon og et redusert CO2-avtrykk.

Kontroll av melkekvalitet

Våre utdannede melkesjåfører henter melken direkte fra de mer enn 1 000 melkebøndene vi samarbeider med. For å kunne garantere kvaliteten på den viktigste ingrediensen i osten kontrollerer vi melken ikke bare én, men to ganger: første gang når den hentes på gårdene og deretter enda en gang når den ankommer våre ysterier.

Melken kontrolleres ut fra ni ulike kriterier, deriblant fettinnhold, melkefettsyre og spor av antibiotika. Dersom melken ikke klarer testen, skal den ikke brukes i osteproduksjonen. Matsikkerhet er det vi prioriterer høyest av alt!

Melkens kvalitetskjede

100 % av bøndene våre er KKM-sertifiserte. KKM (Keten Kwaliteit Melk) står på nederlandsk for kvalitet, leveringskjede og melk.

Standardene i denne retningslinjen oppfyller europeiske og nederlandske hygieneforskrifter for matvareproduksjon og spesielt melkeproduksjon. KKM-protokollen omfatter seks vurderingsområder: melkeproduksjon, bærekraftig meierivirksomhet, dyremedisin, dyrehelse og -velferd, fôr og vann, melking og kjøling av melk.

Ku-kompasset

I Leerdammer® legger vi stor vekt på kyrnes trivsel, og derfor benytter vi oss av et omfattende overvåkningssystem: ku-kompasset. Ku-kompasset er et overvåkningssystem som avgir rapportere om kyrnes trivsel, helse og melkeproduksjon. På den måten kan partnerbøndene våre måle og optimere kyrnes trivsel. Ku-kompasset er basert på 30 indikatorer som måles både av veterinæren og melkebonden i en nøkkeltallmatrise. Målingen skjer to ganger per år. Basert på resultatene utarbeider de i fellesskap tiltak som skal bidra til at kyrne får det bedre. Ku-kompasset er en integrert del av KKM-protokollen.

Erfaringsutveksling og ekspertrådgivning Via arbeidsgrupper får partnerbøndene våre mulighet til å diskutere beste praksis, dra nytte av hverandres erfaringer og dele kunnskap om oppdrett av melkekyr. Spesielt viktige spørsmål her er artsmangfold i beiteområder, dyrehelse og beiting på gress.

Dessuten har man en kontinuerlig dialog mellom våre tekniske eksperter, meierispesialister og partnerbøndene med tanke på rådgivning innen energisparing og dyrevelferd. Sentralt her står oppdrett av kveg, spesielt med hensyn til beiting på gressmark.

Bærekraftig melkeproduksjon

Sammen med melkebøndene våre er vi også med i Sustainable Dairy Chain (bærekraftig melkeproduksjon) i Nederland. Sustainable Dairy Chain er en sammenslutning av melkebransjen (organisert som det nederlandske meieriforbundet, NZO) og melkebøndene (organiserte som melkeprodusentenes forbund, LTO) som har som mål å skape engasjement for en bærekraftig og ansvarlig melkeproduksjon. Sammen forplikter vi oss til å fremme god dyrehelse og dyrevelferd samt til å redusere gårdenes miljøavtrykk for å gjøre meieribransjen enda mer bærekraftig.

Dessuten tilbyr vi bøndene våre et diagnoseverktøy for blant annet å kunne senke energiforbruket. Med «Energy-scan» kan bøndene analysere energiforbruket sitt og deretter få anbefalinger med reduksjonsforslag.

Bærekraftig fôrinnkjøp

Sammen med våre nederlandske bønder jobber vi for å skape nye metoder for å øke egenproduksjonen av proteinholdig fôr til kyrne, øke mengden lokalprodusert soya i fôret og/eller andelen bærekraftig produsert soya (RTRS Mass Balance).

Bel-konsernet er opptatt av bærekraftig og sosialt ansvarlig dyrking ved anskaffelse av dyrefôr. Derfor støtter Bel-konsernet blant annet en sertifisert og miljøvennlig produksjonsmetode for soya. I samarbeid med WWF i Frankrike og med lokale produsenter støtter Bel-konsernet et prosjekt for bærekraftig soyaproduksjon i Matto Grosso i Brasil.

Miljøavtrykk

Nytt emballasjemateriale: tredobbel optimering for en mer bærekraftig fremtid

Hos Leerdammer® er vi nå i ferd med å endre materialet i ClickPack-emballasjen vår og nærmer oss nok en milepæl i bærekraftsarbeidet vårt. Siden ferskhet, kvalitet og matsikkerhet har absolutt topprioritet hos oss har vi valgt et materiale som kan bidra til besparelser samtidig som osten bevares på best mulig måte.

I fem år har vi samarbeidet med flere eksterne partnere med å fremstille det nye emballasjemateriale som har følgende tre fordeler:

  1. Vi har tilpasset emballasjen vår slik at vi ved å konvertere alle våre ClickPacks oppnår en gjennomsnittlig vektreduksjon på 8 %. På den måten bruker vi ikke bare mindre mengder materiale, men også mindre drivstoff til transport samt færre fossile ressurser.
  2. Dessuten inneholder skallene, etter byttet til det nye materialet, 24 % resirkulerbar PET (rPET). Ved å bruke resirkulerbare PET sparer vi på fossile ressurser, siden det totalt sett må produseres mindre PET, som utvinnes av olje og naturgass. Og ikke nok med det – til produksjonen av rPET brukes det to tredjedeler mindre energi enn til konvensjonell PET.
  3. Vi har også arbeidet intensivt med selve emballasjematerialet. Til den nye emballasjen bruker vi kun én type materiale, nemlig PET. I og med overgangen til et såkalt monomateriale er vi allerede godt i gang med å ruste oss for fremtiden: Hvis det finnes en relevant gjenvinningsordning, kan Leerdammer®-ClickPacks resirkuleres i et i stor grad lukket system med PET-monomaterialer.

Tre fra bærekraftig skogbruk

Trehyllene som brukes til modningsprosessen i produksjonsanleggene våre er 100 % FSC-sertifiserte. Dessuten kommer alle esker som brukes til transport og presentasjon av Leerdammer®-produktene fra 100 % FSC-sertifiserte kilder. Det vil si at de stammer fra bærekraftig skogbruk. FSC-merket står for tre og treprodukter fra ansvarlig skogbruk som drives i samsvar med konsistente miljø- og sosiale standarder over hele verden.

Miljøavtrykk fra våre produksjonsanlegg

For å redusere vannforbruket ved produksjonsanleggene våre har vi utviklet Bel WASABEL (water saving at Bel). Med denne metoden kan ysteriene våre utveksle beste praksis med hverandre og dermed utvikle effektive handlingsplaner basert på en felles modell.

For å spare energi har vi utviklet en lignende metode: ESABEL (energy saving at Bel). Vi reduserer energiforbruket med 2 % i gjennomsnitt hvert år ved å forbedre og effektivisere kjølesystemene våre. Et eksempel her er bruk av hvite tak for å reflektere sollyset.

Ekspertise

Osteproduksjon Leerdammer® er en ost som lages av førsteklasses melk. I starten av osteproduksjonen tilsettes løpe-enzymer og spesialdyrkede syrningskulturer i melken. Takket være syrningskulturene omdannes melken til en fast masse. I denne prosessen produserer syrningskulturen gasser. I modningsfasen slipper gassene imidlertid ikke ut av osten, og dermed oppstår det gassblærer – de berømte hullene i Leerdammer®. Ostens karakteristiske utseende og smak stammer fra vår egendyrkede syrningskultur, som har vært brukt siden produksjonen startet på 1970-tallet.

Kvalitet og sikkerhet Våre ysterier har flere sertifiseringer:

HACCP: HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point (risikoanalyse og kritiske styringspunkter innen matproduksjon).

ISO 9001: EN ISO 9001 fastsetter minimumskravene i et kvalitetsstyringssystem.

FSSC 22000: FSSC står for Food Safety System Certification og er en internasjonal matsikkerhetsstandard.

OHSAS 18001: OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) er tett knyttet til ISO 9001 og ISO 14001. OHSAS 18001 ble utarbeidet i 2007 som britisk standard og er en internasjonalt anerkjent standard for arbeidsmiljøstyring.

Sunt og variert kosthold

**Laktosefri og vegetarisk Laktoseintolerante personer kan trygt spise Leerdammer®-ost, siden alle produktene våre er laktosefrie. Leerdammer®-ost inneholder naturlig ingen eller svært lite laktose, siden melkesukkeret omdannes til melkesyre når osten modner. Det vil si at jo lenger osten modner, desto mindre melkesukker inneholder den. Analyser fra et uavhengig, autorisert institutt har vist at samtlige Leerdammer®-produkter har en laktoseverdi på < 0,1 g/100 g.

Og siden vi bruker mikrobiell løpe i stedet for animalsk i osteproduksjonen, kan også vegetarianer spise Leerdammer® uten problemer.

Viktige næringsstoffer Leerdammer® er naturlig rik på viktige næringsstoffer:

  • Naturlig rik på kalsium: En skive Leerdammer® inneholder over 20 % av det daglige kalsiumbehovet for en voksen person og bidrar dermed til å styrke skjelettet.
  • Naturlig rik på proteiner: I tillegg er Leerdammer® proteinrik og dermed gunstig for utvikling og vekst. Den er også mettende.

På brød eller sammen med frukt, grønnsaker eller nøtter – Leerdammer® smaker alltid godt.