PERSONVERNERKLÆRING

Vi legger stor vekt på å beskytte dine personopplysninger og ditt personvern.

I denne personvernerklæringen ønsker vi å forklare deg hvordan vi henter inn og behandler dine personopplysninger via nettstedet vårt www.leerdammer.no (“Nettstedet”).

Vi anbefaler deg å gjøre deg kjent med vår personvernerklæring, slik at du forstår våre forpliktelser og dine rettigheter ifm. behandlingen av dine personopplysninger via Nettstedet vårt.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om personvernerklæringen vår, ta gjerne kontakt med oss.


DEFINISJONER

HVORFOR HENTER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER?

HVEM LEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

INFORMASJONSKAPSLER

DINE RETTIGHETER OG DIN LOV TIL Å KLAGE

KONTAKT OSS


DEFINISJONER

For at du skal forstå vår personvernerklæring, vil vi første definere enkelte begrep:

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person. Det kan være opplysninger som identifiserer deg direkte, som for eksempel ditt navn eller fornavn, eller som identifiserer deg indirekte, som for eksempel din fødselsdato eller postadresse.

Hva er behandling av personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, endring, utlevering, eller sletting av dine personopplysninger.

HVORFOR HENTER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi henter inn og behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 • Administrering av kundeforholdet
 • Vi behandler dine personopplysninger for å imøtekomme dine forespørsler og spørsmål.
 • Lage statistikk og måle ytelsen
 • Vi kan også føre statistikk ved hjelp av dine personopplysninger, ikke minst for å måle trafikken på Nettstedet vårt, og for å vurdere hvordan brukerne bruker Nettstedet vårt.

  Ved hjelp av slike statistikker kan vi endre Nettstedet vårt, og dermed forbedre brukeropplevelsen.

  Vi lager disse statistikkene ved hjelp av informasjonskapsler. For nærmere opplysninger, ber vi deg om å lese rubrikken “Informasjonskapsler“ lenger ned.

 • Administrere dine forespørsler ifm. utøvelsen av dine rettigheter rundt dine personopplysninger
 • Vi behandler dine personopplysninger slik at vi kan imøtekomme dine ønsker om å utøve dine rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger: retten til å nekte behandling, retten til å endre, retten til begrenset behandling og retten til dataportabilitet.

Enkelte tjenester på Nettstedet vårt kan hente inn personopplysninger til andre formål enn de som er nevnt ovenfor. I et slikt tilfelle vil du bli varslet i det øyeblikket personopplysningene hentes inn.

Du vil for eksempel kunne delta på konkurranser som vi organiserer via Nettstedet vårt. Vi vil da, med ditt samtykke, hente inn personopplysninger, som for eksempel telefonnummer (for spill med SMS) eller dine bankopplysninger (for tilbakebetalinger).

Hvilke personopplysninger som hentes inn i forbindelse med konkurranser, og hvordan vi behandler, overfører og lagrer personopplysningene ved denne anledningen, vil bli presisert i konkurransereglene på Nettstedet vårt når disse lanseres.

Vi ber deg om å gjøre deg godt kjent med disse konkurransereglene. Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med konkurranser, ber vi deg om å kontakte oss.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer dine personopplysninger kun så lenge som er nødvendig i henhold til de formålene som er beskrevet herunder:

Behandlingens formål Oppbevaringsfrist Behandlingens lovlighet Merknader
Administrering av kundeforholdet Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne behandle forespørselen din. Lovmessig interesse
Analysere aktiviteten på nettstedet (måle nettrafikken, lage statistikk, osv.) 6 måneder fra den dagen informasjonskapselen legges inn. Samtykke Du kan når som helst administrere ditt samtykke når det gjelder bruken og deaktivering av informasjonskapslene som Nettstedet vårt bruker. Det gjør ved hjelp av en applikasjon for å administrere informasjonskapslene, som er integrert i Nettstedet vårt.
Administrere dine forespørsler ifm. utøvelsen av dine rettigheter rundt dine personopplysninger I noen tilfeller kan vi lagre personopplysninger om deg for å overholde lovmessige eller reglementære forpliktelser, og for å kunne utøve våre egne rettigheter. Lovmessig interesse

HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vårt selskap Lactalis Norge, med sete i Verkseier Furulunds vei 16B 0614 ALNABRU, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger via Nettstedet vårt.

HVEM LEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

I forbindelse med at du bruker Nettstedet vårt, deler vi dine personopplysninger med:

 • De personer i vårt firma som er autorisert til å administrere behandlingen av dine personopplysninger.
 • Våre underleverandører som har fått i oppdrag å administrere dine opplysninger, nemlig for hosting av Nettstedet og vedlikehold av Nettstedet.
 • De offentlige myndighetene hvis det kreves av lovmessige grunner, eller hvis det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

INFORMASJONSKAPSLER

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler.

En informasjonskapsel er en tekstfil som et nettsted lagrer på din datamaskin eller mobilenhet når du er innom nettstedet. Informasjonskapsler brukes til flere formål. De brukes blant annet for å gjøre nettsidene enklere å bruke, for å tilby deg innhold, tjenester og reklamer som er tilpasset interessene dine, eller for å huske dine valg, som for eksempel ditt språk eller din handlekurv.

Hvis du ønsker å vite mer om informasjonskapslene Nettstedet vårt bruker, ber vi deg om å lese vår Cookie-erklæring.

Nettstedet vårt bruker en applikasjon for å administrere informasjonskapsler. Du kan når som helst akseptere eller deaktivere informasjonskapslene som brukes på Nettstedet vårt. Du får tilgang til denne applikasjonen via et informasjonspanel som kommer opp første gangen du er innom Nettstedet vårt eller ved å klikke på knappen “Administrere mine informasjonskapsler” som du finner nederst på alle sider av vårt Nettsted.

DINE RETTIGHETER OG DIN LOV TIL Å KLAGE

I samsvar med gjeldende personvernforordning, har du rett til innsyn, rett til å endre og rett til å slette dine personopplysninger. Du har også rett til begrenset behandling, til dataportabilitet og retten til å nekte behandlingen av dine opplysninger.

For å utøve disse rettigheter, ber vi deg om å kontakte oss på e-postadressen no-privacy@no.Lactalis.com. Du må kunne bevise din identitet.

Vi vil gjøre alt vi kan for å besvare best mulig dine forespørsler. Hvis du, av en eller annen grunn, synes at svaret vårt ikke er tilfredsstillende, informerer vi deg om at du kan sende inn en klage til kontrollorganet som overvåker overholdelse av personopplysningsloven (Datatilsynet).

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon om vår Personvernerklæring, eller hvis du ønsker å utøve en av dine ovennevnte rettigheter, kan du kontakte oss på e-postadressen no-privacy@no.Lactalis.com.